Bulut Servisi Com Logo

Bulut bilişimin temelinin İnternet çalışmaları, Web tarayıcı yaygınlığı ve Web tabanlı servis geliştirmenin kolaylığı konularına dayanması sebebiyle, Web teknolojisi genellikle araçların uygulanmasında ve bulut servisleri için hazırlanan arayüzün yönetiminde kullanılmaktadır.

Bu yazıda temel olarak Web teknolojileri ve bulut servisleri ile olan ilişkilerinden bahsedilecektir.

Kaynaklar ve BT Kaynakları

World Wide Web üzerinden erişilebilen eserler, kaynak veya Web kaynakları olarak adlandırılır. Bu BT kaynaklarından çok daha jenerik bir terimdir.  Bulut bilişim bağlamında bir BT kaynağı, fiziksel veya sanal BT eserini temsil eder ki, bu yazılım veya donanım tabanlı olabilir.  Fakat Web üzerindeki bir kaynak, World Wide Web ile erişilebilen daha geniş kapsamlı eserleri temsil eder. Örneğin, Web tarayıcı üzerinden erişilen bir JPG imaj dosyası bir kaynak olarak değerlendirilir.

Kaynak terim’i tek başına BT kaynaklarında bulunmayan işlenebilir eserlerin genel bir türünü sembolize edecek şekilde daha geniş manada da kullanılabilir. Örneğin, CPU’lar ve RAM kaynak havuzunda gruplanan kaynak türleridir.

Temel Web Teknolojisi

World Wide Web İnternet üzerinden erişilen birbirine bağlı BT kaynaklarından oluşan bir sistemdir. Web’in iki temel bileşeni Web taratıcı istemci ve Web sunucusudur. Proxy’ler, önbellek servisleri, geçitler ve yük dengeleyiciler gibi diğer bileşenler Web uygulamalarının ölçeklenebilirlik ve güvenlik gibi özelliklerini geliştirmek için kullanılırlar. Bu ek bileşenler istemci ve sunucu arasında yer alan katmanlı mimaride konumlanırlar.

Web’in teknoloji mimarisi 3 temel öğeden oluşur.

  • Uniform Resource Locators (URL)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Markup Languages (HTML, XML)

Bir Web tarayıcısı İnternet üzerinde bulunan bir Web kaynağında okuma, yazma, güncelleme veya silme gibi eylemlerin çalıştırılması talebinde bulunabilir ve URL üzerinden Web kaynağını belirleyip tanımlar. HTTP kullanılarak kaynağa gönderilen talep, bir URL tarafından belirlenir. Web sunucusu Web kaynağının yerini belirler ve talep edilen eylemi gerçekleştirir. Bu işlemi istemciye geri dönen cevap takip eder. Cevap HTML ve XML tanımları içeriğinden oluşabilir.

Web Uygulamaları

Web tabanlı teknolojileri kullanan bir dağıtılmış uygulama, genellikle bir Web uygulaması olarak kabul edilir. Bu uygulamalar yüksek erişilebilirliği sebebiyle her çeşit bulut tabanlı ortamda bulunabilir.

Web uygulamaları 3 katmanlı bir mimari modele sahiptir. İlk Sunum Katmanı kullanıcı arayüzünü temsil eder. İkinci Uygulama Katmanı uygulama mantığını ve üçüncü Veri Katmanı kalıcı veri depolarından oluşur.

Sunum Katmanı hem istemci hem de sunucu taraflı bileşenlere sahiptir. Web sunucuları istemci taleplerini alır ve statik Web içeriğini doğrudan, dinamik Web içeriğini ise dolaylı olarak talep edilen kaynaklardan üretilen uygulama mantığı uyarınca çeker. Web sunucuları talep edilen uygulama mantığını çalıştırmak için uygulama sunucuları ile etkileşirler.

Platform Servisi’ne hazır ortamlar bulut tüketicilerinin Web uygulamalarını dağıtma ve geliştirme yapmaları için uygun koşulları yaratır. PaaS teklifleri Web sunucu örneklerini, uygulama sunucu örneklerini ve veri depolama sunucu ortamlarını birbirinden ayırır.