Bulut Servisi Com Logo

Bulut Bilişimin benimsenmesindeki ortak faydaların inceleneceği bu bölümde Bulut Dağıtım Modelleri yazısında bahsi geçen genel bulut ve özel bulut kavramlarına atıfta bulunulacaktır.

  • Düşük Yatım Maliyeti ve Oransal Maliyetler
  • Artan Ölçeklenebilirlik
  • Artan Kullanılabilirlik ve Güvenilebilirlik

Düşük Yatırım Maliyeti ve Oransal Maliyetler

Toptan ürün satışının sürümden kazandıran düşük fiyatlarla gerçekleştirilen satış iş modeline benzer olarak, genel bulut sağlayıcıları da BT kaynaklarını kitlelere ulaştırmak için bulut tüketicilerine cazip fiyat etiketlerine sahip kiralama paketleri sunuyorlar. Bu durum organizasyonların satın alma yapmadan güçlü altyapılara erişim imkanına sahip olmasını sağlıyor.

Bulut tabanlı BT kaynaklarına yatırım için en yaygın ekonomik gerekçe donanım ve yazılım edinimleriyle gerçekleştirilecek olan muhtemel BT yatırımlarının önüne geçmek veya azaltmak.

Bulut’un ölçülebilir kullanım niteliği sermaye arttırımı yerine ölçülebilir işletme harcamalarına imkan tanıyan özelliğidir.  Bu aynı zamanda orantılı maliyetler anlamına gelmektedir.

Bu muhtemel finansal taahhütlerin elenmesi ve minimizasyonu kurumların küçükten başlayarak gerekli hallerde BT kaynak arttırımına gidebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca, sermaye arttırımının azaltılması sermayenin temel iş yatırımlarına yönlendirilmesine imkan tanır. En temel şekliyle, maliyetleri düşüren imkanlar büyük bulut sağlayıcılar tarafından sunulan yüksek işlem yapma imkanına sahip veri merkezleri ve dağıtım ile elde ediliyor. Bu tarz veri merkezleri yaygın olarak gayrimenkul, BT profesyonelleri ve ağ bant genişliğine sahip olunabilen uygun ortam koşullarında konumlanıyor ve düşük maliyetler ile sermaye ve işletme tasarrufu elde gerçekleştirilebiliyor.

Aynı gerekçe işletim sistemleri, ara katman veya platform yazılımı ve uygulama yazılımı için de geçerlidir. Çoklu bulut tüketicilerinin paylaşımı ve kullanımı için oluşturulmuş olan BT kaynakları havuzu, muhtemel kullanımın artmasını sağlar. İşletme maliyeti ve verimsizlik, pratikte çalışan ve bulut mimarisini optimize eden kalıplar ile onların yönetimi sayesinde düşürülebilir.

Bulut tüketicileri için ölçülebilir olan genel faydalar:

  • Kısa vadede, kullanım kadar ödenen bilişim kaynaklarına olan  erişim imkanı ve ihtiyaç halinde bu kaynakların arttırılabilmesi
  • İstek halinde sınırsız işlem kaynağına sahip olabilme imkanı edinim için gereken hazırlık ve ihtiyaçları azaltır.
  • BT kaynaklarına küçük ekleme ve eksiltmeler yapabilme imkanı.
  • Altyapının soyutlanması cihazlarda ve lokasyonda sabitlenmiş değildir ve gerektiğinde taşınabilir.

Örneğin, büyükçe bir merkezi görev icra eden bir şirket, bu görevleri uygulama yazılımını ölçeklendirebildiği kadar hızlı bir şekilde tamamlayabilir. 100 adet sunucunun kullanımının 1 saatlik maliyeti ile 1 adet sunucunun 100 saat kullanımı aynı maliyete sahiptir. BT kaynaklarının kazanacağı bu esneklik ile büyük ölçekli işlem altyapısına ilk yatırım maliyetsiz sahip olabilmek oldukça cazip olacaktır.

Bulut bilişimin belirlenen finansal faydasına rağmen, gerçekte ekonomisinin hesabı ve ölçülmesi karmaşık olabilir. Bulut bilişim uyumlanma stratejisi ile ilerlenecek olan karar, satın alma ve kiralama maliyetleri arasında yapılacak olan basit bir kıyaslama ile çok daha basit bir hale gelecektir. Örneğin, dinamik ölçeklendirmenin finansal faydası ve fazla yada az olarak gerçekleştirilecek olan harcamaların yaratacağı risk nakli hesaba katılmalıdır.

Artan Ölçeklenebilirlik

Bir kaldıraç etkisi yaratmak amacıyla tasarlanan araçlar ve teknolojilerin kullanımı ile oluşturulan BT kaynakları havuzu, bulut tüketicilerinin istekleri üzerine veya bulut tüketicilerinin doğrudan yapılandırması ile anlık ve dinamik olarak BT kaynakları bölüştürülebilir. İşlemdeki bu dalgalanma ve zirveleri karşılamak için bulut tabanlı BT kaynaklarını ölçeklendirmesi otomatik ve manuel olarak gerçekleştirebilir. Benzer şekilde, bulut tabanlı BT kaynaklarının kullanımı işlem taleplerinin düşmesi durumunda otomatik ve manuel olarak azaltılabilir.

Bulut’un doğal ve yerleşik özelliği BT kaynaklarının esnek seviyelerde ölçeklendirilebilir olması doğrudan bahsedilen oransal maliyet faydası ile ilgilidir. Ölçeklendirmedeki otomatik azaltmanın sağladığı finansal kazanımının delili yanında, BT kaynaklarının tahmin edilemez kullanım taleplerini karşılama yeteneği kullanım eşiklerine ulaşıldığında oluşabilecek muhtemel iş kayıplarını önler.

Artan Kullanılabilirlik ve Güvenilebilirlik

BT kaynaklarıın kullanılabilirliği ve güvenilebilirliği doğrudan somut iş faydası ile ilişkilidir. Çalışma zamanı hataları hızlıca düzeltilmez ise yüksek hacimli kullanım dönemlerinde büyük etkiler yaratabilir. Sadece BT kaynaklarının müşteri taleplerinde ulaşılamaz olması değil, aynı zamanda beklenmeyen hatalar da müşterinin tamamında bir güven eksikliği yaratabilir.

Tipik bulut ortamının kalite göstergesi, kesintileri ortadan kaldırırken veya azaltırken bulut tabanlı BT kaynaklarının kulanımını artan talep’e göre ulaşılabilir kılan bir destek sağlayabilme yeteneğindedir. Artan kullanılabilirlik çalışma zamanlarındaki hata koşullarının etkilerinin azaltılabilmesi ile mümkündür.

Özellikle:

  • Artan kullanılabilirlik ile bir BT kaynağı daha uzun zaman dilimlerinde ulaşılabilirdir. Günün 22 saatinde ulaşılabilir olması gibi. Bulut sağlayıcıları yüksek seviyelerde kullanılabilirliği garantilemek için genellikle esnek BT kaynaklarını teklif ederler.
  • Artan güvenilebilirlik ile bir BT kaynağı istisnai durumlardan daha iyi kaçınır ve geri kazanım yapar. Bulut ortamlarının modüler mimarisi artan güvenilebilirlik için çok daha geniş yük devretme desteği sağlar.

Organizasyonlar için bulut sağlayıcılarının tekliflerinde yer alan hizmet seviyesi anlaşmalarını dikkatlice incelemeleri çok önemlidir. Çoğu bulut ortamlarında hizmet servisleri anlaşmaları ile beraber gelen garanti uyarınca oldukça yüksek kullanılabilirlik ve güvenilebilirlik elde etmek söz konusudur.