Bulut Servisi Com Logo

Çoklu Kiracılı uygulama tasarımı, çoklu kullanıcının aynı uygulama mantığına aynı anda erişimini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Aynı yazılımı kullanan diğer kiracıların haberi olmaksızın, her bir kiracı yazılımın kendine ait olan adanmış örneğini kullanır, özelleştirir ve yönetir.

Çoklu Kiracılı uygulamalar, kiracıların kendilerine ait olmayan veri ve konfigürasyon bilgisine erişmesini engeller. Kiracılar uygulamanın özelliklerini bireysel olarak özelleştirebilir.

Örneğin;

 • Kullanıcı Arayüzü – Kiracılar kendi uygulama arayüzlerini özelleştirmek için tanımlayabilirler.
 • İş Süreci – Kiracılar uygulamadaki uygulanan kuralları, mantığı ve iş süreçlerinin akışını özelleştirebilir.
 • Veri Modeli – Kiracılar uygulamanın veri şemalarını, uygulamanın veri yapısındaki alanlara dahil etmek, dışarıda bırakmak ve yeniden adlandırmak için genişletebilir.
 • Erişim Kontrolü – Kiracılar, kullanıcılar ve gruplar için erişim haklarını bağımsız olarak kontrol edebilir.

Çoklu kiracılı uygulama mimarisi tek kiracılı uygulamalardan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Çoklu kiracılı uygulamaların tekil kullanımın operasyonel ortamlarına ait güvenlik seviyesini muhafaza ederken, çoklu kullanıcı tarafından yapılacak çeşitli eserlerin paylaşımını da desteklemesi gerekir.

Çoklu Kiracılı uygulamaların ortak özelliklerinden bazıları:

 • Kullanım İzolasyonu – Tek bir kiracının kullanım davranışı diğer kiracıların uygulamayı kullanabilmesini ve performanslarını etkilemez.
 • Veri Güvenliği – Kiracılar diğer kiracılara ait olan verilere erişemez.
 • Kurtarma – Yedekleme ve kurtarma işlemleri her bir kiracının verisi için ayrı ayrı gerçekleştirilirler.
 • Uygulama Yükseltmesi – Paylaşılan yazılım eserlerinin yükseltilmesi kiracıları olumsuz etkilemez.
 • Ölçeklenebilirlik – Uygulamalar mevcut kiracıların kullanımının veya kiracı sayısının artması durumunda ölçeklenebilir.
 • Ölçülü Kullanım – Kiracılara sadece gerçekten tüketilen uygulama işleme ve özellikler için ücret uygulanır.
 • Veri Katmanı İzolasyonu – Kiracılar diğerlerinden izole olan bireysel veritabanlarına, tablo ve/veya şemalarına sahip olabilirler. Diğer taraftan, veritabanları, tablolar ve/veya şemalar kiracılar tarafından paylaşılabilir.

Çoklu Kiracı Mimarisi ve Sanallaştırma

Çoklu Kiracı mimarisi bazen sanallaştırma ile karıştırılır. Çünkü çoklu kiracı kavramı sanallaştırılmış örnekler kavramına oldukça benzerdir.

Farklar ev sahibi olarak davranan fiziksel sunucuda çoğaltılan özellikte yatmaktadır:

 • Sanallaştırma ile: Sunucu ortamının çoklu sanal kopyaları tek bir fiziksel sunucuda barındırılabilir. Her bir kopya farklı kullanıcılar tarafından sağlanabilir, bağımsız olarak yapılandırılabilir ve kendi işletim sistemleri ve uygulamalarına sahip olabilir.
 • Çoklu Kiraci Mimarisi ile: Bir uygulamayı barındıran fiziksel veya sanal bir sunucunun birden fazla farklı kullanıcı tarafından kullanımını sağlamak için tasarlanmıştır. Her bir kullanıcı uygulamanın seçkin bir kullanıcısı olduğunu hisseder.