Bulut Servisi Com Logo

Bir bulut dağıtım modeli öncelikle mülkiyet, boyut ve erişim ile ayrılan özel bir bulut ortamını temsil eder.

Bilinen dört bulut dağıtım modeli:

  • Genel Bulut
  • Topluluk Bulutu
  • Özel Bulut
  • Hibrit (Melez) Bulut

ve Diğer Dağıtım Modelleri olarak adlandırılır.

 

Genel Bulut

Bir genel bulut 3.parti bulut sağlayıcıların mülkiyetinde olup genel olarak ulaşılabilen bulut ortamıdır. Genel buluttaki BT kaynakları önceden tanımlanmış bulut dağıtım modelleri üzerinden sağlanır ve genellikle bulut müşterilerine bir fiyat veya reklam gibi diğer ticari gelir modelleri üzerinden sunulur.

Bulut sağlayıcısı genel bulut ortamının ve sağladığı BT kaynaklarının süre gelen bakım ve oluşturulmasından sorumludur. Sonraki bölümlerde genel buluta ve sunulan BT kaynaklarını kullanan müşteriler ile sağlayıcılar arasındaki ilişkiye değinilecektir.

Topluluk Bulutu

Bir topluluk bulutu, bulut müşterilerinden oluşan özel bir topluluğun erişimi için sınırlandırılmış olması dışında genel buluta benzer özellikler taşımaktadır. Topluluk bulutu bir topluluğun sahip olduğu veya 3.parti bulut sağlayıcının mülkiyetinde olup belirli bir topluluğa servis sunan genel bulut olarak tarif edilebilir. Topluluğun bulut müşterisi genel olarak topluluk bulutunun geliştirilmesi ve tanımlamasının yapılmasından sorumludur.

Topluluktaki üyelik bulutun tüm BT kaynaklarına erişimi ve mutlak kontrolü garantilemez. Topluluk dışındaki taraflar topluluk izin vermediği müddetçe erişim sağlayamaz.

Özel Bulut

Bir özel bulut tek bir organizasyonun mülkiyetindedir. Özel bulutlar organizasyonların bulut bilişim teknolojisini yani merkezi BT kaynaklarının organizasyonların farklı bölüm, lokasyon veya departmanları tarafından kullanılabilmesini sağlar. Bir özel bulut kontrol altında bir ortam olarak oluşturulduğunda ortaya Riskler yazımızda bahsi geçen problemler ortaya çıkabilir.

Bir özel bulut’un kullanımı organizasyonun tanımlanmış ve kullanımda olan örgütsel sınırlarını değiştirebilir. Bir özel bulut ortamının gerçek yönetimi iç veya dış kaynaklı personel tarafından yapılabilir.

Organizasyon içindeki bir bulut servisi tüketicisi, bir VPN üzerinden organizasyonun özel bulutunda bulunan bir bulut servisine ulaşabilir.

Bir özel bulut ile organizasyon hem bir bulut sağlayıcı hem de bir bulut tüketicisi haline gelir. Bu roller birbirinden;

  • organizasyonun farklı bir bölümü tipik olarak bulutun sahipliğini üstlenerek bir bulut sağlayıcı rolü üstlenmesiyle,
  • özel buluta erişim gereksinimi olan bölümlerin ise bulut tüketicisi rolüne sahip olmasıyla,

ayrılır.

Şirket içi ve bulut tabanlı terimlerinin bir özel bulut bağlamında doğru kullanılması önemlidir. Özel bulut organizasyonun içinde konumlandırılıyor olsa bile, BT kaynakları bulut tüketicileri tarafından uzaktan erişim ile kullanıldığı müddetçe bulut tabanlı olarak adlandırılır. Şayet BT kaynakları bulut tüketicisi olan organizasyonun bölümleri tarafından özel bulutun dışında barındırılıyor ise bulut tabanlı BT kaynakları ile olan ilişkileri uyarınca şirket içi olarak tanımlanır.

Hibrit (Melez) Bulut

Bir hibrit bulut iki veya daha fazla farklı bulut dağıtım modeline sahip bulut ortamıdır. Örneğin, bir bulut tüketicisi hassas verilerini özel bulut içinde bulunan bulut servislerinde işlerken, daha az hassasiyete sahip bulut servisleri için genel bulut kullanımını tercih edebilir.

Hibrit dağıtım mimarisi, özel ve genel bulut sağlayıcılarından oluşan bulut ortamlarındaki olası eşitsizlik ve yönetim sorumlulukları dağılımı sebebiyle, oluşturma ve sürdürülebilirlik adına karmaşık ve zorlu bir yapıya sahip olabilir.

Diğer Dağıtım Modelleri

Dört temel bulut dağıtım modeline ek olarak Sanal Özel Bulut (VPC) ve Inter-Cloud’tan bahsedilebilir. Sanal Özel Bulut aynı zamanda adanmış bulut olarak veya barındırılan bulut olarak ta bilinir. Bu modelde genel bulut sağlayıcısı tarafından barındırılan ve yönetilen self-contained bulut ortamı bulut tüketicisinin kullanımına sunulur. Inter-Cloud modeli ise iki veya daha fazla birbirine bağlı bulut ortamı mimarisini tanımlamaktadır.