Bulut Servisi Com Logo
Ekmob İle Saha Operasyonlarında Verimlilik Ekmob İle Saha Operasyonlarında Verimlilik
Saha operasyonlarında ekip ve yöneticiler arasında hızlı, kolay ve etkili iletişim kurulmasını sağlayan ve bir SaaS girişimi olan Ekmob‘un kurucu ortağı Sunay Şener ile bir... Ekmob İle Saha Operasyonlarında Verimlilik

BulutServisi-Ekmobsunaysener

Saha operasyonlarında ekip ve yöneticiler arasında hızlı, kolay ve etkili iletişim kurulmasını sağlayan ve bir SaaS girişimi olan Ekmob‘un kurucu ortağı Sunay Şener ile bir mülakat gerçekleştirdik.

Ekmob fikri nasıl doğdu? Ekibinizden ve Ekmob’dan bahseder misiniz?

Ekmob öncelikli olarak fikirden öte saha satış çalışanları ve yöneticileri olan firmaların yapısal sorunlarına çözüm üretmek amacı ile ortaya çıktı.

Ekmob sahada ekipleri olan firmalar için performans bazlı yönetebildikleri ve saha çalışanları içinde ihtiyaç duydukları çözümleri tek bir mobil uygulama altında bulabildikleri bulut üzerinden çalışan bir çözümdür.

IDC’nin Türkiye’de CIO’lar ile yaptığı araştırmada CIO’ların 2015 ile 2017 yılı arasında öncelikli olarak Enterprise Mobility başlığı altında Saas ve Cloud çalışan Mobil B2E iş çözümlerine yatırım yapacağını göstermekte.

Diğer taraftan Samsung’un Türkiye’de 1000 KOBİ üzerinde yaptığı araştırmada KOBİ’lerin saha çalışanları için mobil donanım yatırım yaptığını fakat mobil iş çözümleri konusunda yeteri seviyede çözüm bulamadıklarını ortaya koymuştur. Yine bu araştırmada Türkiye’de KOBİ çalışanlarının %23 gibi bir seviyenin mobil çalışan olduğu 2019 yılına kadar %34 seviyesine çıkması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’de %88’lik oranla saha satış ekipleri mobilitiye yakın ve hızlı ayak uyduran ekipler olduğunu görüyoruz. Bu da bize şu anda ve gelecek dönemde ne kadar büyük bir pazara baktığımızı gösteriyor.

Global pazara baktığımız zaman ise 2014 yılında Apple Store Business kategorisinde 14.000 den fazla iş uygulaması ile Business kategorisi en çok uygulama yüklenen kategori olmuştur.

İşin firmalar tarafına baktığımız zaman ise saha ile merkez arasında anlık veri ve iletişim sıkıntıları olduğunu görmekteyiz. Bu da ekip yönetimini zorlaştırmakta ve operasyonel maliyetleri daha da yukarı çıkartmaktadır. Halbuki sahadaki ekibi anlık görüntüleyebilir ve yönetebilirsek, ekibin bir mevcut ziyaret istatistiğine göre bir fazla ziyaret etmesini sağlayabilirsek ve yöneticilerin saha ile ilgili büyük resmi görmelerini sağlayabilirsek bunun karlılığı ciddi oranda yukarı çıkartabileceğini öngördük.

Ekmob işte bu iç görülerden ve var olan yapısal sorunlara çözüm üretmek amacı ile kuruldu.

Ekip olarak bu uygulama bütününü hayata geçirmek için yeterli bilgi ve birikime sahip bir ekibiz. Ortaklar arasında Türkiye’nin en büyük saha satış uygulamasını yazan, kargo şirketlerinin araç takip ve kargo takip yazılımlarını hayata geçiren ve yine Türkiye’de önde gelen firmaların mobil uygulamalarının tüm strateji ve geliştirme süreçlerinde aktif görev almış takım arkadaşlarından oluşmaktadır. Bu da hem fikrin geliştirilmesi hem de projenin hayata geçirilmesinde bizleri inanılmaz hızlı yol almamızı sağladı.

Kullanıcılar geliştirdiğiniz uygulamayı neden ve hangi amaç için kullanıyor?

Uygulamamız firmalar tarafından iki sebepten dolayı tercih edilmektedir. Bunlardan birincisi saha ekipleri için tam donanımlı bir uygulama, yöneticiler içinse sahayı anlık olarak görüntüleyebildikleri ve sahaya anlık olarak taktik verir gibi yönetebildikleri bir yönetim paneline sahip olmaları. Tabi bunları yaparken hem yöneticiler için hem de saha ekipleri için kullanımı kolay, basit ve karmaşık yapılardan uzak, hiç bir destek ve kuruluma ihtiyaç duymadan hemen kullanmaya başlayabilecekleri bir kullanıcı deneyimi ile sunmaktayız.

Firmalar Ekmob ile tanıştıktan sonra hızlıca ekiplerini, ürün ve hizmetlerini,  sahadaki ziyaret edecek firmalarını tanımlayarak saha ekibinin kullanacağı iOS ve Android uygulamayı hizmete alabilmektedirler. Sahadaki çalışanlarda uygulama üzerinden takvim ve görevlerini planlayabilmekte, ekip-merkez arasında mesajlaşabilmekte, takvimine bağlı olarak ziyaret edeceği noktalar için rotasını optimize etmekte, ziyaret esnasında gerekli olan tüm bilgilere ulaşabilmekte, sipariş, tahsilat, toplantı notu, resim çekebilme, bayi ve rakipler hakkında bilgi toplama ve bunların anlık olarak merkeze iletilmesini sağlayabilmektedirler. Ekmob saha çalışanı için bir asistan gibi hizmet vermektedir. Yöneticiler için sahadaki tüm bu akışı anlık olarak görüntüleyerek ekipleri ve iş süreçleri hakkında gerekli bilgiye sahip olmakta, gerekli noktalarda süreçlere müdahale edebilmektedirler.

Hangi sektörlerle çalışıyorsunuz?

Biz uygulamamızı daha çok Fmcg ve perakende sektöründe çalışan plasiyer, merch ve saha pazarlama ekipleri ile saha servis ekipleri için tasarlamıştık. Fakat yaptığımız toplantılar ve istekler çerçevesinde finans, sigorta, soğuk satış ve basit manada sıcak satış yapan firmalardan da ciddi oranda talepler aldık. Ayrıca sahada ekiplerin bir crm araç gibi data toplayabildikleri, yeni müşteri kazanımı sağladıkları mobil crm araçları entegre ettik ve ürünümüzü bu anlamda da iyileştirdik. Şu anda sahada ekip yönetimi yapmak isteyen tüm firmalar hedef müşterilerimizi oluşturmaktadır diyebiliriz.

Hizmet sunduğunuz sektördeki durum nedir?

Şu anda sahada çok fazla oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Telekom Operatör şirketlerinin şirket çalışanlarının konum bilgisini gösteren uygulamalar, depo yazılımlarından evrimleştirilmiş saha satış uygulamaları ve yurtdışından lokalize edilmiş saha ekip yönetim uygulamaları görmekteyiz. Rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artacağını ön görüyoruz. Özellikle SaaS ve Cloud hizmet veren birçok yeni oyuncu çıkacak. Ve bu yeni oyuncular sektör bazlı dikey çözümler sunacak.

Müşterileriniz açısından sizi belirleyici kılan etkenler nedir/neler olabilir?

Öncelikli olarak tüm platformlarda hizmet veriyoruz. IOS ve Android uygulamalarımızı full native geliştirdik. Ayrıca smartphone ve tablet için ayrı kullanıcı deneyimi tasarladık. Uygulamalarımız online ve offline olarak hizmet verebilmekte. Kullanıcının o anda interneti olmasa bile işlerine kaldığı yerden devam edebilmekte ve ilk internete çıktığı anda senkron olabilmektedir. Bunların dışında farklı servisler ile entegrasyonlarımız sayesinde uygulamamız dışında ürün ve hizmetleri firmalara sunabilmekteyiz. Örneğin sahadaki ekibin ziyaret edeceği adresi öncesinden doğrulayarak ziyaret etmesini sağlayabiliyor. Güvenli ödeme alt yapısı entegrasyonu sayesinde kredi kartı ile tahsilat yapabilmesine olanak kılıyoruz. Microsoft Dynamics ve Logo ERp entegrasyonlarımız sayesinde firmaların hazır alt yapılarını sahaya hızlı bir şekilde açabiliyoruz. Ayrıca kapalı beta API’miz ile birlikte firmaların hazır veya özel çözümleri ile çok hızlı bir şekilde entegre olabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla iş uygulaması servisi ile entegre olacağız. Böylece firmaların saha  çalışanları için daha esnek ve dikey çözümler götürmeyi hedefliyoruz.

Kullanıcılarınızın geri dönüşleri nasıl?

Öncelikle biz bu kadar bir ilgiyi beklemiyorduk. Özellikle ürünümüzün basit kurulumu ve sahaya hızlıca implemente edebilmeleri en olumlu dönüşleri oldu. Bunun dışında saha ekibi ve tüm aktiviteleri hakkında hızlı ve akıcı bilgiye sahip olmaları çalıştığımız firmalar tarafından çok beğenildi.

SaaS modeli olan bir bulut servis sağlayıcı olarak sektörü ve bulut bilişimi nasıl değerlendirirsiniz? Sektörün zorlukları neler?

Bulut bilişimi ister KOBİ ister büyük bir firma olsun uygulamayı veya yazılımı hiç bir donanım ve iş gücü yatırımı yapmadan hızlıca hayata geçirebildikleri bir platform. Firmalar artık karışık kurulum, entegrasyon ve yapılardan hızlıca uzaklaşmakta olduklarını görüyoruz. Artık daha güvenli bulut yapıları ve sorunsuz çalışan alt yapılar var. Önceki senelere göre çok daha hızlı büyüyen bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun dışında hala firmaların datalarının güvenliğinden çekinmeleri ve datalarının hizmet kesildiği zaman kaybolacağı ya da hizmeti durdurduklarında bilgilerini tekrar geriye alamayacakları gibi çekincelerden dolayı bir zorluk kümesi oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama donanım yatırımları, kurulum maliyetleri ve bakım maliyetleri doğru bir şekilde anlatıldığı zaman kabul edilme seviyeleri çok yüksek.

Kendi sektörümüzde şu anda saha çalışanları olan büyük operasyonların tamamı ile SaaS hizmet aldığını ve bunun giderek arttığını görmekteyiz. Bizler de daha büyük kitlelere daha hızlı ve tek bir yerden çözüm götürmek ve geliştirdiğimiz tüm çözümleri hizmet verdiğimiz firmaların faydalanması için SaaS bir uygulama ile ilerlemeye karar verdik.

Sunduğunuz hizmetleri nasıl ücretlendiriyorsunuz?

Ekmob kullanıcı başına aylık bir lisans ile ücretlendirilmektedir. Firmalar kendilerine uygun paketi seçtikten sonra kullanacakları saha çalışan sayısı kadar satın alma gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında firmalardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

4.5G nasıl etkiler yaratacak ve mobil kullanım oranlarının artmasının size ne tür farklılıklar sunmasını bekliyorsunuz?

4.5 G ile birlikte mobil iş çözümlerinin çok daha fazla kullanılacağını ön görüyoruz. Nesnelerin interneti ve M2M çözümler daha fazla kullanılacak. Özellikle sahada farklı nesneler ile entegre mobil iş çözümleri ortaya çıkacak. Bu da sahada iş yapış şekillerini değiştirecek. Örneğin saha servis ekipleri hizmet verdikleri alandaki mobil cihazlar ile haberleşerek sorunu cihaza müdahale etmeden uzaktan tespit edebilecekler. Hızlıca çözüm üretebilecekler. Saha ekipleri ziyaret noktalarına giderken hava durumu, yol durumu gibi birçok etkenden önceden anlık haberdar alarak rotalarını optimize edebilecekler.  Dünyada bunun örneklerini şu anda da görmek mümkün. Salesforce yakın zamanda tanıttğı IoT Thunder ürünü sahada hizmet verdikleri kurum ve kişilere uzaktan hizmet  verebilmeyi hedefliyor. Bizlerde bu teknolojileri çok yakından takip ediyoruz. İleriki dönemlerde ürünümüze bu çözümleri entegre etmeyi planlıyoruz.

Gelecek planlarınız neler?

Ekmob olarak hem yerel hem de global pazarda saha ekipleri yönetimi konusunda basit ve anlaşılır yapısı sayesinde bulut üzerinde çalışan en iyi SaaS uygulama olmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan her startup yolculuğunun son durağı olan yatırım sürecinde bizi global pazara taşıyabilecek ve ürüne değer katabilecek yatırımcılar ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Bulut Servisi ekibi olarak Ekmob’a gerçekleştirdiği çalışmalarda başarılar diliyoruz.

Henüz yorum yok.

İlk yorum bırakan siz olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir