Bulut Servisi Com Logo
Intel, Bulut Güvenlik Raporunu Açıkladı Intel, Bulut Güvenlik Raporunu Açıkladı
Bulut Güvenlik Raporu, Bulut Teknolojisinin Benimsenmesi için Güvenli bir Ortama İhtiyaç Duyulduğunu Gösteriyor. Intel Security’nin Raporu, IT bütçelerinin önemli kısmının Buluta odaklanacağını ve güvenli Bulut... Intel, Bulut Güvenlik Raporunu Açıkladı

Bulut Güvenlik Raporu, Bulut Teknolojisinin Benimsenmesi için Güvenli bir Ortama İhtiyaç Duyulduğunu Gösteriyor. Intel Security’nin Raporu, IT bütçelerinin önemli kısmının Buluta odaklanacağını ve güvenli Bulut teknolojisine ilişkin bilgi ve farkındalık ihtiyacına dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKANLAR

  • Intel Security’nin yeni araştırması, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki IT uzmanlarının buluta yaklaşımları ve benimseme eğilimleri hakkında önemli bulgular sunuyor.
  • Araştırmaya katılanların %77’si buluta bir önceki yıla göre daha fazla güven duyduklarını belirtti.
  • Katılımcıların %72’si bulutun benimsenmesi konusundaki en büyük endişelerinin uyumluluk olduğunu ifade etti.
  • Araştırmaya katılan IT uzmanlarının yalnızca %34’ü üst düzey yöneticilerin bulut teknolojisinin güvenlik riskleri konusunda yeterince bilgilendirildiğini düşünüyor.

SANTA CLARA, Kaliforniya  – 14 Nisan 2016 tarihinde Intel Security Blue Skies Ahead? The State of Cloud Adoption adlı küresel bir rapor yayınladı. Rapor, teknoloji sağlayıcılarının, işletmeler, kurumlar ve kullanıcılara bulutun benimsenmesi ve güvenli olarak kullanılabilmesi için yol göstermesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%77’si) geçen yıla göre buluta daha çok güvendiğini belirtiyor. Yalnızca %13’lük bir kısım hassas veriyi korumak için genel bulut sağlayıcılarına tamamen güvendiğini ifade ediyor. Bu bulgular, bulutun benimsenmesinin sürdürülebilir olması için gelişmiş bir güvenliğin önemine işaret ediyor.

Yeni bir dönemdeyiz

Intel Security Avrupa Ortadoğu Afrika Bölgesi CTO’su Raj Samani, konuyla ilgili olarak “Bulut sağlayıcılar için yeni bir dönemdeyiz. Bulut bilişim ve bulut sağlayıcılara olan güven arttıkça, yatırımların ve bulutun benimsenmesinin de hız kazanacağı bir noktadayız. Kritik uygulamalar ve servisleri desteklemek için bulut daha geniş çapta benimsendikçe,  güven sorunu da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Intel Security Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar, raporla ilgili olarak şu açıklamada bulundu. “Giderek yaygınlaşan ve IT alanında verimliliği önemli ölçüde artıran bulutun benimsenmesi ve endişelerle ilgili verilere sahip olmak çok önemli. Bulut teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda en büyük engel olan güvenlik risklerini ve bilgi eksikliklerini doğru verilerle aşmak mümkün. Küresel düzeyde bir araştırmaya dayanan  Blue Skies Ahead? The State of Cloud Adoption raporu, buluta yönelik güveni, bilgi eksikliklerini ve en önemlisi şirketlerin buluta bakış açılarını ortaya koyuyor. Herkese güvenli bir dijital dünya sunma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Intel Security tarafından yayınlanan bu raporun, bulutun yaygınlaşması yolunda şirketlere ve bulut sağlayıcılara yol gösterici bir kaynak olacağına inanıyoruz.”

Intel Security Ilkem Ozar

Bulut bilişimi destekleyen dijital cihazlarda yapılan birçok işlemle, bulut teknolojisinin günlük yaşamımızda hâlihazırda güçlü bir yeri bulunuyor. Rapor, bulut teknolojisinin kullanımının önemli oranda artacağını ve önümüzdeki 16 ayda araştırmaya katılan şirketlerin IT bütçelerinin %80’inin bulut bilişime ayrılacağını öngörüyor.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN DİĞER SONUÇLAR:

Bulut Yatırım Eğilimleri

İşletmelerin %81’i  servis olarak Altyapı (IaaS) yatırımı yapacak. %79’u servis olarak Güvenlik, %69’u servis olarak Platform (PaaS) ve son olarak %60’ı servis olarak Yazılım (SaaS) yatırımı yapmayı planlıyor.

Güvenlik ve Uyumluluk

Araştırmaya katılanların %72’si tüm bulut kurulumlarında en çok endişe duydukları konu olarak uyumluluğu gösterirken, şirketlerin yalnızca %13’ü hassas verilerinin bulutta saklanıp saklanmadığını biliyor.

Güvenlik Riskleri ve Bulut

Algılar ve Gerçekler

Katılımcıların beşte birinden fazlası SaaS konusunda veri güvenliği kazalarından endişe ederken,  IaaS ve özel bulut hizmetlerine ilişkin en büyük çekincenin veri ihlalleri olduğu görülüyor.  Buna karşın, rapor sonuçlarına göre şirketlerin dörtte birinden azı (%23’ü) bulut hizmeti sağlayıcılarıyla veri kaybı ya da veri ihlali yaşamış.

C-Suite Kör Noktası

Mali kayıp ve itibar kaybı gibi önemli sonuçlar doğuran yüksek profildeki veri ihlalleri, veri güvenliğini üst düzey yöneticiler için en büyük endişe haline getiriyor. Ancak, bulutta hassas veri barındırmakla ilgili riskler ve güvenlik yöntemleri hakkında farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için hala daha fazla eğitime ihtiyaç var. Araştırmaya katılanların sadece %34’ü üst yönetim kadrolarının buluttaki güvenlik gereklilikleri konusunda yeterince bilgili olduğunu düşünüyor.

Gölge IT, Riskler ve Fırsatlar

IT departmanlarının gizli aktiviteleri azaltma operasyonlarına rağmen, birimlerin %52’si halen IT’den izinsiz bulut hizmetlerini korumalarını bekliyor. Bulut kullanımında gölge IT kaynaklı görünürlük eksikliği,  IT departmanlarını güvenlik konusunda endişelendiriyor. Orchestrating Security in the Cloud araştırmasına katılanların %58’i gölge IT’nin bulut güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Güvenlik Yatırımı

Bulut güvenlik yatırımları, farklı bulut kurulum tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Araştırmaya katılanların %43’ü  E-mail Koruma, %41’i Web Koruma, %38’i Kötü Amaçlı Yazılımlardan Koruma, %37’si Güvenlik Duvarı, %34’ü Şifreleme ve %31’i Veri Kaybı Önlemeye yönelik yatırımları önceliklendirdiklerini belirtiyor.

Bulut teknolojisinin özel sektörün, kamunun ve bireysel kullanıcıların geleceği olduğunu belirten Cloud Security Alliance CEO’su Jim Reavis, araştırmayla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Güvenlik tedarikçileri ve bulut sağlayıcıları, bulut bilişimin benimsenmesinin sürdürülebilir olması için müşterilerini mutlaka eğitimlerle ve araçlarla güçlendirmeli, güven duygusuna dayalı güçlü bir ekip ilişkisi kurmalılar. Bulutun avantajlarından tam anlamıyla ancak bu şekilde faydalanabiliriz.”

Intel Security CTO’su Steve Grobman ve Intel Fellow, Intel Security Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Ürünler Müdürü Brian Dye, 14 Nisan’da Amerika’nın Virginia eyaletinde bulunan Pentagon City’de gerçekleşen Security Through Innovation Summit’te federal devlet bulut kurulumları için rapordaki bilgileri ele aldı.

Metodoloji

Araştırma Vanson Bourne tarafından gerçekleştirildi. Avustralya, Brezilya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bulut güvenliği alanındaki 1.200 IT yetkilisi katıldı. Raporun araştırma kısmında ABD’de 350, İspanya ve Birleşik Krallık’ta 150 ve Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa ve Almanya’da 100 röportaj gerçekleştirildi. Araştırmaya, çalışan sayısı 251-500 arasında olan organizasyonlardan 5.000’den fazla olanlara kadar pek çok şirket katıldı.

Cloud Security Alliance Hakkında

Cloud Security Alliance, bulut ortamını güvenli  hale getirmek için en iyi uygulamaları tanımlama ve farkındalığı artırma konularında dünyanın lider organizasyonudur. CSA, uygulayıcıların, derneklerin, kurumlarının ve bireysel üyelerinin uzmanlıklarını kullanarak buluta özel araştırmalar, eğitimler, sertifikalandırmalar, etkinlikler ve ürünler sunmaktadır. CSA’nın aktiviteleri, bilgisi ve geniş ağı, bulutla iş yapan sağlayıcılardan müşterilere, girişimcilere ve güvenlik endüstrisine kadar birçok alanda yarar sağlamaktadır. CSA, tüm tarafların güvenli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemi birlikte sürdürebilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadır.

Intel Security Hakkında

Intel Security McAfee’yi bünyesine katarak daha da güçlendi. Security Connected stratejisi, donanımla geliştirilmiş güvenliğe yönelik yenilikçi yaklaşımı ve eşsiz Küresel Tehdit İstihbaratı ile dünya genelinde ticari ve kişisel kullanıma yönelik sistemleri, ağları ve mobil cihazları koruyan proaktif, kanıtlanmış güvenlik çözümleri geliştirmeye odaklanmıştır. Intel Security, McAfee’nin deneyimini ve uzmanlığını Intel’in yenilikçiliği ve kanıtlanmış performansıyla birleştiriyor. Güvenliği her mimarinin ve her bilgisayar platformunun vazgeçilmez bir bileşeni haline getiriyor. Intel Security’nin misyonu, dijital dünyada herkese güvenlik içinde yaşama ve çalışma güvencesi sağlamaktır.