Bulut Servisi Com Logo
Kurumsal Bulut Servisleri Ortadoğu Raporu Kurumsal Bulut Servisleri Ortadoğu Raporu
Yapılan çalışma bulut servislerinin benimsenmesini etkileyecek yedi faktörü belirledi. Pyramid Research kuruluşu Ortadoğu pazarındaki Kurumsal Bulut Servisi uyarlamalarını etkileyecek dinamikleri Telecom Insider için araştırdı. SaaS,... Kurumsal Bulut Servisleri Ortadoğu Raporu

Yapılan çalışma bulut servislerinin benimsenmesini etkileyecek yedi faktörü belirledi.

Pyramid Research kuruluşu Ortadoğu pazarındaki Kurumsal Bulut Servisi uyarlamalarını etkileyecek dinamikleri Telecom Insider için araştırdı. SaaS, PaaS, IaaS için büyüme beklentilerin ortaya konulduğu çalışmaya göre Suudi Arabistan, BAE, Türkiye ve İsrail bölgenin en yüksek oranda bulut servislerine  uyumlanan ülkeleri olarak belirlendi. Insider Raporunda ilk olarak bulut servisleri tanımlıyor ve teknoloji ile ticari bağlamda kurumsal ortamlardaki bulut bilişimi ele alıyor. Daha sonra bölgenin önde gelen altı pazarının bulut servislerini nasıl okuduğunu ve bulut servis pazarını etkileyen yedi faktörü inceliyor. Raporda bulunan üç saha araştırması Mısır, Türkiye ve BAE’lerindeki bulut servisi beklendilerine ve devlet yönetimlerinin bu konudaki motivasyonları üzerine yoğunlaşıyor. Rapor, bir dizi temel bulgu ve operatörler, devlet kurumları ve diğer bulut servis sağlayıcıları için öneriler içeriyor.

Temel Bulgular

Ortadoğudaki bulut benimsemeleri kamu ve özel sektörlerin yapacağı harcamalar şekillendirecek. BAE ve Suudi Arabistandaki akıllı şehir ve veri yönetim girişimlerini e-devlet uygulamaları belirliyor olacak. Bölge pazarlarının çoğunda kamu BT harcamaları sektörün baskın gücü olarak beliriyor.

İşletmelerin barındırma ve bulut servisleri konusunda bir takım çekinceleri buluyor. Yapılan araştırma ve mülakatlar sonucunda, temel endişe veri depolama yeri ile ilgili kontrolün kaybedilmesi üzerine odaklanıyor. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu genel bulut uygulamaları fikri yerine organizasyon içi özel bulut kullanımına yatkın görünüyor.

Bulut ekosistemi içinde Telekom şirketleri, IaaS ve SaaS tekliflerinin sunulduğu platform olmak konusunda avantaja sahip iken, bulut servis sağlayıcıları devlet yönetimlerini bulut bilişim farkındalığının artırılması yönünde yapılacak çalışmalar için cesaretlendirmeleri gerekiyor.

The Insider raporu beş bölümden oluşuyor.

Giriş: Bu bölüm Piramit Research’ün tanımlarını içeriyor ve kurumsal bulut ekosisteminde bulut servisleri pazarına genel bir bakış sağlıyor.

Ortadoğu Kurumsal Bulut Pazarı: Bu bölüm bölgedeki pazarda bulut servislerinin benimsenmesi ve evrimleşmesine etki edecek yedi faktörü kapsıyor. İncelenen konular kamu sektörü BİT girişimlerini, özel sektörün gelişimini, sabit genişbant durumunu, BİT yönetmelik ve ticari veri merkezi hizmetlerinin kullanılabilirliğini, bulut hizmet kullanılabilirliği ve bulut hizmeti fiyatlandırma stratejilerinin durumunu içeriyor.

Ortadoğu’nun Bulut’a Hazırlığı: Bu bölümde önceki bölümde incelenen faktörlere dayanarak, bölgedeki büyük pazarların bulut servisleri için ne kadar hazır olduğuna dair genel bir değerlendirme ortaya konuyor. Insight raporunda bulut göçü konusunda işletmeler ve diğer kuruluşların sahip olduğu önemli çekincelere dikkat çekiliyor. Bölüm Ortadoğu ülkelerinde bulut benimsemelerine dair Pyramid Research’ün tahminleri ile son buluyor.

Saha Çalışmaları: Bu bölüm BAE, Türkiye ve Mısır’da bulut ekosistemlerinin önemli motivasyonları ve bulut hizmetlerinin olgunluk analiz ile üç ülkenin mevcuttaki profili yer alıyor.

Temel bulgular ve öneriler: Sonuç bölümünde raporun önemli bulgularına bir yönetici bakışı sağlanırken, operatörler, bulut servis sağlayıcıları ve devlet yönetimleri için temel öneriler vurgulanıyor.

 

Hazırlanan rapora BURADAN ulaşabilirsiniz.